divendres, 9 d’octubre del 2009

Salvem el casc antic! (II)


Tal i com ja vaig explicar a l’escrit anterior, aquest dimecres vam anar a l’ajuntament per sol•licitar una reunió amb la primera tinent d’alcalde. Aquesta es va dur a terme ahir dijous, on en comptes de parlar majoritàriament els veïns, van presentar el projecte aprovat per ells. És lògic que es presenti un projecte aprovat i ja començat? No penseu que això s’hauria d’haver fet fa temps i que s’hauria d’haver demanat l’opinió dels veïns? Abans que s’iniciés la “reunió” vam entrar una instància en la qual proposàvem les nostres alternatives acordades entre tothom qui va assistir a la reunió de dimecres al vespre. Una còpia de la sol•licitud va ser entregada a la Sra Rosa Martín.
Després van procedir acompanyar als veïns a la zona de les obres per explicar el que ja sabíem. Tot i així, se li va demanar que aturés les obres i que modifiqués el projecte amb les alternatives proposades pel veïnatge, però la primera tinent d’alcalde va fer cas omís a les nostres al•legacions.

La meva sorpresa ha estat quan he obert novament la pàgina de l’ajuntament i m’he trobat una notícia totalment hipòcrita. Primer de tot la presentació del projecte es va fer arrel de la sol•licitud d’una reunió. Per tant, en el cas de la inexistència d’aquesta petició, l’ajuntament no hauria fet res per donar a conèixer el projecte. Són ells qui fan les obres, i per tant, els que haurien d’informar d’un projecte d’aquesta mida.
No oblidem que es carreguen totalment el nostre centre històric. A més a més, la notícia diu que es podran celebrar tots els actes socials i culturals que s’estaven duent a terme fins ara, i que fins i tot d’altres. Em podrien explicar on col•locaran les catifes de flors del dia de Copus com la que surt a la imatge?

Seguim dient que no és un projecte adient pel centre històric, i que farem tot el possible per modificar-lo. Actualment estem recollint signatures i reunint-nos als vespres per preparar noves mobilitzacions. Us animo a unir-vos i col•laborar en aquestes.

A continuació poso el text de la instància que es va entrar a l’ajuntament amb les nostres propostes:


A l’Il•lustríssim Sr. Alcalde de la Vila de Ripollet:

Exposem:
Que el projecte d’urbanització de la Plaça Clos i del seu entorn no s’ha informat degudament ni amb temps als veïns,
Que no s’ha demanat l’opinió de dit projecte.
Que el projecte vigent distorsiona el paisatge del nucli antic.
Que aquest barri té una gran història amb el mur i la font de la placeta. La Plaça Clos, en la qual es realitzen diverses activitats cultural i socials, actualment és l’única plaça al poble amb similars característiques.
Que la ubicació de l’escala al projecte pot suposar diversos problemes de visibilitat i accessibilitat a l’hora de passar, així com danys irreparables a la casa del costat.
Que les nostres propostes abarateixen el preu de les obres.

Proposem:
Que consensuem entre tots els veïns un projecte en consonància a totes les opinions, i on tothom hi estigui d’acord.
Que es podria reestructurar una de les escales per a construir una rampa en el seu lloc i així respectar la normativa sobre les barreres arquitectòniques. Normativa que no compleix el projecte actual.
Que la resta del pressupost de les obres podria ser destinat a netejar i mantenir la plaça.
Que l’àrea del nucli antic esdevingui zona peatonal com passa en molts altres municipis. Això donaria un major valor a la nostra història.
Que degut a l’estètica del nostre nucli, s’instal•lin contenidors soterranis.
Que la Plaça Clos es podrien ampliar les voreres per a col•locar bancs i zones enjardinades, deixant lliure una major quantitat de la plaça.

Ripollet, 7 de setembre de 2009

Veïns


REHABILITACIÓ SI, REMODELACIÓ NO!