dijous, 10 d’abril de 2008

L’oci alternatiu a Ripollet és possible!

Ripollet disposa de set locals d’assaig per la gent jove situats a una nau industrial. Segons tinc entès, sis dels set locals són gestionats per l’Associació Musial Kanyapollet, en els quals hi ha dos grups per local; i un pel Casal de Joves, on assagen 4 grups. Per tant, Ripollet disposa aproximadament d’uns setze grups que “gaudeixen” d’aquest espai, els components dels quals han de ser menors de 29 anys. A més a més, per tal de poder “gaudir” d’aquests bucs d’assaig, cada membre de cada grup ha de pagar uns 12€ mensuals. Aquesta quantitat pot semblar insignificant per alguna gent, però cal tenir en compte que és al jovent a qui se li “facilita” aquest servei, i per tant, moltes vegades, aquests diners han de sortir dels pares degut a que és molt difícil poder compaginar estudis i feina a determinades edats. Però això no sempre és així, ja que actualment hi ha molt jovent que estudia i treballa. Però pensem una mica... com pot avançar un grup de música si els seus components han d’anar a classe, estudiar i treballar per poder pagar el local on toquen? És a dir, si jo no disposo de temps per a treballar i tocar amb el grup, i els meus pares no em volen pagar la quota imposada per l’Ajuntament, no puc tocar?

Segons el nostre regidor de cultura i joventut, el funcionament d’aquest servei no genera cap tipus de negoci a l’Ajuntament”. I és que no m’estranya que digui això. No m’estranya perquè penso que no saben “fer negoci” cap al jovent. Amb això vull dir, que no val que es facin uns locals d’assaig pagats per aportació municipal, és a dir, de diners públics, i que no es faci res més. Com és que no s’intenta promocionar i potenciar les joves formacions musicals locals, com bé diu un dels objectius, programant concerts al nostre poble quinzenalment? Perquè nosaltres no entenem aquesta fita com el fet de realitzar un concurs anomenat Sona Jove una vegada l’any, sinó que hauria d’haver una sala habilitada poder organitzar concerts, fòrums, debats, xerrades...

Penso que des de la regidoria de joventut s’hauria de promoure aquest oci alternatiu, contrari al capitalisme i on la cohesió social entre les i els joves del nostre poble podrà ser possible.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Bueno, yo como siempre escribo por aki, esta vez no voy a hacer el feo:p

Digo las cosas como las pienso, ya lo sabes katia :p

Y esta vez tengo que darte toda la razón, estoy totalmente a favor de lo que has dicho. Es una lastima que toda la cultura musical que podrian compartir estos jovenes no pueda llegar a nosotros por las imposiciones que tienen desde el ayuntamiento.
La creacción de una asociacio d'oci musical y cultural a ripoll sería una cosa muy necesaria, de esa forma podría crearse una plataforma solida para organizar todo tipo de conciertos, recaudar para pagar los gastos vendiendo bebidas en los conciertos por un precio económico (1 euro la birra por ejemplo, y no esas astilladas de hasta 3 euros que te puedes llegar a encontrar)

saludos! y enorawena por el escrito ;)

FranK /'''·.....-> 0-0¬
--------/ '''·.......->o